Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών

O μοναδικός ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός φορέας εκπροσώπησης της βιομηχανίας ζωοτροφών της χώρας με μέλη του τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής του κλάδου.

Σκοπός ΣΕΒΙΖ

Η συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σε εθνικό επίπεδο με τα αρμόδια Υπουργεία, Φορείς και Σωματεία συναφών κλάδων. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Ζωοτροφών (FEFAC).

ΣΕΒΙΖ
Σκοποί Συνδέσμου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η προστασία και η προαγωγή των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας αμοιβαίας υποστήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Η συμβολή του στην προώθηση θεμάτων που βοηθούν στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ του κλάδου των ζωοτροφών και της κοινωνίας των καταναλωτών.

ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η προβολή του ρόλου της βιομηχανίας ζωοτροφών στη διαμόρφωση ασφαλών και ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων.

ΣΕΒΙΖ
Μέσα επίτευξης σκοπών
Καταγραφή θεμάτων

Η καταγραφή και τεκμηρίωση θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και η αντιμετώπισή τους για την ανάπτυξή του.

Συμμετοχές

Η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις με παρεμφερή σκοπό και σε κάθε είδους συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του.

Επιδίωξη

Η επιδίωξη με κάθε νόμιμο τρόπο της επίτευξης όλων των παραπάνω σκοπών ΣΕΒΙΖ.