ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αντικείμενο της εταιρείας μας, ΖΑΝΟ, είναι η εμπορία συμπληρωμάτων ζωοτροφών, γαλάτων, απολυμαντικών αρμεκτηρίων και βοηθητικών υλών ζωοτροφών.
Τηλέφωνο +30 2410572120

 

Ιστοσελίδα www.zanohellas.gr

 

Διεύθυνση Καραϊσκάκη 28, Παλαμάς-Καρδίτσα