ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΕΥΡΩΝ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Οι δραστηριότητες των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ πλέον εκτείνονται στους εξής τομείς: Άλευρα, Γαλακτοκομικά, προϊόντα προερχόμενα από Δημητριακούς καρπούς, Ζωοτροφές, Βιοκαύσιμα. Επιπλέον, έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εμπορική σύμπραξη με τίτλο Delights of Crete. Στον κλάδο των αλεύρων (επαγγελματικών και καταναλωτικών), η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων. Τα προϊόντα ακολουθούν τα πιο αυστηρά ποιοτικά κριτήρια από το στάδιο της αγοράς της πρώτης ύλης έως και τη διακίνηση των τελικών προϊόντων. Παράγονται 300 και πλέον κωδικοί αλεύρων που αναδεικνύουν την εξειδίκευση, τον προσανατολισμό στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, αλλά και τη δυνατότητά ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον πελάτη, αλεύρων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Η εταιρία παρέχει τεχνική υποστήριξη στους επαγγελματίες αρτοποιούς με εξειδικευμένους τεχνολόγους τροφίμων, δίνοντας λύσεις τεχνικής φύσης ή βοηθώντας τους να αναπτύξουν νέα προϊόντα.

 

Τηλέφωνο & FAX +30 2821081380
Fax: +30 2821089898

 

Ιστοσελίδα www.mills.gr

 

Διεύθυνση Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα, Χανιά, Τ.Κ. 73200