ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ
Η εταιρεία με τη σημερινή της μορφή αποτελεί τη συνέχεια της προσωπικής εταιρείας του Γιώργου Λεωτσάκου που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1970. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ήταν η εισαγωγή και εμπορία ζωικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων και προϊόντων υγιεινής παραγωγικών εκμεταλλεύσεων. καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της ζωικής παραγωγής.
Τηλέφωνο & FAX +30 2109416183
Fax: +30 2109404211

 

Ιστοσελίδα www.leotsakos.gr

 

Διεύθυνση 51 Λάμπρου Κατσώνη, Καλλιθέα, Αθήνα