ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ
Η εταιρεία Δημητρόπουλος Α.Ε. προέρχεται από την οικογενειακή δραστηριότητα τριών γενεών από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Αρχικά με την παραγωγή και την εμπορία σιτηρών και αλεύρων και στη συνέχεια με την εμπορία πρώτων υλών για την παραγωγή ζωοτροφών και ιχθυοτροφών.
Τηλέφωνο & FAX +30 2741024482
Fax: +30 2741084582

 

Ιστοσελίδα www.xdimitropoulos.gr

 

Διεύθυνση 2ο χλμ. Επαρχιακής οδού Κορίνθου – Εξαμιλίων