ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, Γωνιά Ρεθύμνου.
Τηλέφωνο & FAX +30 2831031371
Fax: +30 2831031507

 

Ιστοσελίδα www.daskofeed.com

 

Διεύθυνση Γωνιά, 74100, Ρέθυμνο