ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ
Είμαστε καινοτόμοι στις ιχθυοτροφές υψηλής απόδοσης συμβάλλοντας στην αειφορία της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας.

 

Τηλέφωνο & FAX +30 2425061500
Fax: +30 2425024031

 

Ιστοσελίδα www.biomar.com

 

Διεύθυνση Β' ΒΙΠΕ Βόλου, 6ο Οικοδ. Τετράγωνο