ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Η Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας.
Τηλέφωνο & FAX +30 2651093637
Fax: +30 2651092961

 

Ιστοσελίδα www.vkarabinas-sa.gr

 

Διεύθυνση Πεδινή, Ιωάννινα