ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, LOGISTICS
Αντιπροσώπευση και Διανομή ειδών για τη βιομηχανία σε διάφορους κλάδους.
Τηλέφωνο & FAX +30 2115553300
Fax: +30 2105579384

 

Ιστοσελίδα www.astronchemicals.gr

 

Διεύθυνση Θέση Κύριλλος, ΤΘ 20, Ασπρόπυργος, Αττική