ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ- ΤΥΡΙΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Το εργοστάσιο ζωοτροφών παράγει μίγματα ζωοτροφών για όλα τα είδη των ζώων, και τα οποία προωθούνται σε όλη την Κρήτη.

 

Τηλέφωνο & FAX +30 2831086201
Fax: +30 2831051838

 

Ιστοσελίδα www.asear.gr

 

Διεύθυνση Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνης, Κρήτη