ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δραστηριοποιούμαστε σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αξιόπιστου, ανθεκτικού, ελαστικού και συνεκτικού συστήματος που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών με αειφορικό τρόπο.
Τηλέφωνο & FAX +30 2310710004
+30 2310710005

 

Ιστοσελίδα www.agrohellas.com

 

Διεύθυνση 15ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας