Αίτηση Εγγραφής

Ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του ΣΕΒΙΖ;

Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης εγγραφής με όλα τα στοιχεία
και τα επισυναπτόμενα αρχεία

Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Ιδρυτικό καταστατικό
  • Αντίγραφο του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού για ΑΕ & ΕΠΕ η αν πρόκειται για ΟΕ και ατομικές επιχειρήσεις Ε3
  • Αριθμό έγκρισης ή εγγραφής από το Υ.Α.Α.Τ. ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εάν απαιτείται